Przeglądy drabin

Drabiny w zastosowaniu przemysłowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz Rozporządzenie zmieniające go z dnia 30 września 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, nazywane są maszynami. Ich wykorzystanie może stanowić zagrożenie dla użytkowników. Dlatego każde przedsiębiorstwo używające wyżej wymienionych maszyn (drabin, schodków, podestów, rusztowań) jest zobowiązane do systematycznych kontroli stanu technicznego i ich prawidłowego oznakowania oraz udokumentowania zgodnie z prawem.


Uwaga! Każda drabina oraz schodki, podesty i konstrukcje specjalne powinny spełniać Polską Normę oraz wskazanie producenta w obrębie pracy.

Mężczyźni siedzący przy stole z dokumentami

Jeżeli nie macie Państwo osoby wykwalifikowanej do przeglądu i odbioru w swojej firmie to zlećcie usługę nam:

  • sprawdzimy drabiny, schodki pod kątem uszkodzeń
  • sprawdzimy zgodność z przepisami i normami
  • przeprowadzimy kontrole raz w roku
  • przygotujemy dokumentację poprzeglądową
  • okleimy drabiny, schodki znaczkiem kontrolnym
  • zajmiemy się naprawą / reklamacją
  • doradzimy najlepszy zakup

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu.