Przeglądy rusztowań

Rusztowanie jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo pracowników na wysokościach. Dlatego też tak ważne jest dokonywanie przeglądów odpowiednio często i z dużą dbałością o każdy szczegół. Jeśli więc zależy Państwu na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy osobom znajdującym się na rusztowaniu i w jego pobliżu, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przeglądów rusztowań. To właśnie w ich trakcie można zauważyć i wyeliminować błędy w montażu, a także uszkodzenia czy inne czynniki decydujące o tym, czy konstrukcja będzie bezpieczna. Dlatego też zapraszamy firmy, w których wykonuje się różnorodne prace na wysokościach przy użyciu rusztowań, zapraszamy do nawiązania z nami współpracy. Oferujemy też profesjonalne przeglądy i odbiory drabin.

 

Kiedy należy przeprowadzać przeglądy rusztowań?

Intensywnie eksploatowane rusztowania powinny być poddawane przeglądom codziennym, doraźnym i dekadowym. Ich charakterystykę podajemy poniżej.

  1. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, czy jest prawidłowo zakotwione i czy nie zaszły zjawiska mające niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. W trakcie takiego przeglądu sprawdza się także, czy przewody elektryczne są dobrze przymocowane i nie stykają się z konstrukcją.
  2. Przegląd doraźny trzeba przeprowadzić zawsze po dłuższej niż dwa tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania. Przeprowadza go komisja budowlana, w której skład wchodzi majster, brygadzista i inspektor nadzoru budowlanego.
  3. Przeglądy dekadowe powinien przeprowadzać co 10 dni konserwator rusztowań bądź pracownik inżynieryjno-techniczny. W jego trakcie sprawdza się, czy konstrukcja rusztowania nie zmieniła się na tyle, by stanowić zagrożenie dla użytkowników.

W razie pytań dotyczących naszej oferty z zakresu przeglądu rusztowań zapraszamy do kontaktu z firmą.