Szkolenia z przeglądów drabin

Wszystkie urządzenia techniczne, w tym także drabiny, powinny podlegać przeglądom kontrolnym, codziennym i okresowym. Dzięki temu użytkujący je pracownicy są bezpieczni i mogą w odpowiedni sposób wykonywać swoje zadania. Zapewnienie tychże przeglądów jest obowiązkiem pracodawcy. Może on wynająć do tego zewnętrzną firmę specjalizującą się w tego typu usługach lub też wyznaczyć pracowników, którzy odbędą szkolenie z przeglądów drabin i tym samym zdobędą wiedzę oraz niezbędne uprawnienia. Przeprowadzanie takich szkoleń jest jednym z elementów naszej oferty. Jeśli więc są Państwo nimi zainteresowani, zapraszamy do kontaktu z firmą. Zatrudnieni u nas eksperci doskonale znają oferowane przez nas produkty (drabiny, podesty, platformy robocze i inne), dzięki czemu przekazują wiedzę techniczną na ich temat w sposób niezwykle ciekawy i przystępny. Oferujemy również specjalistyczne szkolenia z odbiorów drabin.

 

Jak często przeprowadza się przeglądy drabin?

Na naszym szkoleniu z przeglądów drabin pracownicy dowiedzą się między innymi, jak często należy je przeprowadzać. W większości przypadków to producent lub dostawca produktów tego typu ustala zakres i częstotliwość przeglądów. Konieczność ich regularnego przeprowadzania określają także: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz Rozporządzenie zmieniające go z dnia 30 września 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń uczestnicy oprócz zapoznania się z zasadami i metodami przeglądów dowiadują się też, w jaki sposób dobierać sprzęt do panujących warunków oraz na czym polega odbiór konstrukcji dedykowanych pracom na wysokości.