Blog

drabiny

Na czym polega przegląd drabin?

Drabiny przemysłowe są klasyfikowane jako maszyny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz jego zmianą z dnia 30 września 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Zgodnie z tymi przepisami, każde przedsiębiorstwo używające drabin przemysłowych, schodków, podestów czy rusztowań jest zobowiązane do prowadzenia systematycznej kontroli ich stanu technicznego oraz prawidłowego oznakowania.

Drabiny, schodki czy podesty powinny spełniać Polską Normę oraz wskazanie producenta w obrębie pracy. Stosowanie się do norm i przepisów pozwala na minimalizowanie ryzyka wypadków oraz utrzymanie optymalnego poziomu jakości pracy.

Czytaj więcej...

drabiny

Czy przeglądy drabin są obowiązkowe?

Praca na wysokościach zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z odpowiedniego sprzętu, który będzie zapewniał maksymalne bezpieczeństwo. Jednym z najważniejszych narzędzi przy tego rodzaju pracy jest drabina. Jednakże wymaga regularnej konserwacji i przeglądów. Dowiedz się, czy to obowiązkowe i jak często je wykonywać.

Czytaj więcej...